شعر

 

 

گیرم که کلیه ام را پیوند زدید
با چشمم چه می کنید
با دلم
که با شنیدن صدای دختران زیبا
روزی هزار بار عاشق می شود
بندش باز می شود
و هر تکه اش به سمتی می رود

من متقاضی پیوند تمام اعضایم هستم
لطفن مرا به بیمار بی همراهی
که زنی زیبا باشد
پیوند بزنید

 

سجاد گودرزی

 

 

+ نوشته شده در  91/03/28ساعت   توسط   |